Actuar, para existir y mejorar

La razón de ser de O Peirao es la de dar a conocer el oficio de redera y de mejorar este oficio en todos sus aspectos: condiciones de trabajo, salud, salarios, cobertura social, relaciones con el entorno e impacto sobre el medio ambiente, ...

Para ello, desarrollamos de forma regular proyectos enfocados a que se conozca nuestro oficio y obtener esas mejoras.

Redeiras no Camiño

29 de xuño de 2019

Xornada de encontro con senderismo, cultura e gastronomía

Nesta xornada organizada arredor do tema do Camiño de Santiago e da cultura e gastronomía galega puideron xuntarse máis de 70 persoas, na súa gran maioría mulleres, procedentes das asociacións que conforman O Peirao, máis tamén xente do sector pesqueiro vasco e cántabro.

Leer más

Redeiras nas redes

25 de outubro, 2018

O Peirao súbese ao tren das novas tecnoloxías e das redes sociais

Financiado pola Consellería do Mar, a iniciativa inclúe a presenza da Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao en Facebook, LinkedIn e Youtube.

Leer más