Actuar, para existir e mellorar

A razón de ser de O Peirao es a de dar a coñecer o oficio de redeira e de mellorar este oficio en todos os seus aspectos: condicións de traballo, saude, salarios, cobertura social, relacións co entorno e impacto sobre o medio ambiente, ...

Para ello, desenvolvemos de forma regular proxectos enfocados a que se coñeza o noso oficio e obter esas melloras.

Redeiras no Camiño

29 de xuño de 2019

Xornada de encontro con senderismo, cultura e gastronomía

Nesta xornada organizada ao redor do tema do Camiño de Santiago e da cultura e gastronomia galega, pudieron encontrarse máis de 70 persoas, en gran mayoria mulleres, procedentes das asociacións que conforman O Peirao, máis tamén xente do sector pesqueiro vasco e cantabro.

Ler máis

Redeiras nas redes

25 de outubro, 2018

O Peirao súbese ao tren das novas tecnoloxías e das redes sociais

Financiado pola Consellería do Mar, a iniciativa inclúe a presenza da Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao en Facebook, Linkedin e Youtube.

Ler máis