A Asociación Redeiras "O Cerco" de Cangas do Morrazo constitúese en abril de 2004 con 16 socias, có obxetivo de obter a concesión da nave, e así non depender da cofradía, á que pertencen so unhos poucos de todos os barcos cerqueiros da ria de Vigo para os que traballamos.

Hoxe en día contamos con 21 socias.

As nosas artes

Cerco